Mycomax inf soluţie perfuzabilă

Mycomax inf soluţie perfuzabilă Prospect

Mycomax INF, 2 mg/ml, soluţie perfuzabilă
Ce este Mycomax INF şi pentru ce se utilizează
MYCOMAX INF este un medicament pentru tratamentul şi prevenirea infecţiilor cu fungi.

MYCOMAX INF aparţine unui grup de medicamente care acţionează împotriva infecţiilor cu fungi, numite imidazoli. Acest medicament acţionează prin oprirea creşterii fungilor.

Este utilizat pentru a trata următoarele infecţii cu fungi:

Adulţi:

Infecţiilor cu fungi Candida, la pacienţii la care s-a efectuat transplant de măduvă osoasă şi care au în sânge un număr redus de celule care luptă împotriva infecţiei.

Copii şi adolescenţi

Înainte de a vi se administra Mycomax INF
Nu vi se va administra MYCOMAX INF dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la fuconazol sau la alte medicamente similare, cum sunt ketoconazol şi itraconazol sau la oricare dintre celelalte componente ale MYCOMAX INF (vezi pct. 6)

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi MYCOMAX INF

Dacă oricare dintre următoarele condiţii este valabilă în cazul dumneavoastră, adresaţi-vă medicului curant sau personalului medical:

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Efectul tratamentului poate fi afectat dacă MYCOMAX INF este utilizat în acelaşi timp cu alte medicamente.

Vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau altui personal medical dacă utilizaţi următoarele medicamente:

Utilizarea MYCOMAX INF cu alimente şi băuturi

MYCOMAX INF poate fi utilizat cu sau fără alimente.

Dacă aveţi o dietă cu conţinut redus de sare, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră, deoarece MYCOMAX INF conţine sare.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Sarcina

Înainte de începerea tratamentului, trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau vreţi să rămâneţi gravidă. Medicul va decide dacă trebuie să fiţi tratată cu fluconazol. In timpul tratamentului de lungă durată cu fluconazol, femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace.

Alăptarea

Fluconazolul se elimină în laptele matern, astfel încât femeile sunt sfătuite să nu-şi alăpteze copiii în timpul tratamentului cu fluconazol.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

MYCOMAX INF are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că la persoanele care utilizează fluconazol pot să apară ocazional ameţeli sau convulsii şi, ca urmare, trebuie luate măsuri de precauţie în cazul conducerii vehiculelor sau folosirii utilajelor (vezi pct. 4 al acestui prospect, pentru mai multe informaţii despre reacţiile adverse posibile).

Informaţii importante privind unele componente ale MYCOMAX INF

MYCOMAX INF conţine sare (clorură de sodiu).

Soluţia perfuzabilă conţine clorură de sodiu 9 mg pe ml. Un flacon a 50 ml conţine clorură de sodiu 450 mg. Un flacon a 100 ml conţine clorură de sodiu 900 mg. Un flacon a 200 ml conţine clorură de sodiu 1800 mg.

Aceste lucru trebuie avut în vedere la pacienţii care urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

Dacă aveţi o dietă cu conţinut mic de sodiu (sare), vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau altui personal medical, înainte de a vi se administra MYCOMAX INF

Cum vi se va administra Mycomax INF
Un medic sau alt personal medical vă va administra soluţia prin perfuzie (injectarea lentă într-o venă). Doza va fi stabilită de către medicul dumneavoastră.

În mod normal, tratamentul va continua până la dispariţia infecţiei.

ADULŢI

VÂRSTNICI

Dacă rinichii vă funcţionează normal vi se va administra doza uzuală pentru adulţi.

COPII ŞI ADOLESCENŢI (CU VÂRSTA DE 4 SĂPTĂMÂNI SAU PESTE)

COPII (CU VÂRSTA SUB 4 SĂPTĂMÂNI)

PACIENŢI CU TULBURĂRI ALE RINICHILOR

Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie din MYCOMAX INF

Este puţin probabil să vi se administreze o cantitate mai mare de soluţie. Totuşi, în cazul în care se întâmplă acest lucru, veţi fi supravegheat cu atenţie de către personalul medical.

Dacă sunteţi îngrijorat că vi s-a administrat o cantitate mare sau dacă aveţi orice întrebări cu privire la doza administrată, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau altui personal medical.

Dacă nu vi se administrează o doză de MYCOMAX INF

Este puţin probabil să nu vi se administreze o doză, deoarece medicul dumneavoastră sau alt personal medical vă vor supraveghea când vi se administrează fiecare doză.

Dacă credeţi că nu vi s-a administrat o doză, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau altui personal medical.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau altui personal medical.

Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, MYCOMAX INF poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacţii adverse sunt importante şi trebuie să luaţi măsuri imediate dacă vă apar. Trebuie să opriţi tratamentul cu fluconazol şi să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră dacă apar următoarele simptome:

Reacţii adverse mai puţin frecvente, care afectează mai puţin de 1 din 100 persoane

Reacţii adverse rare care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

Reacţii adverse foarte rare care afectează mai puţin de 1 din pacienţi

Au fost raportate, de asemenea, următoarele reacţii adverse:

Reacţii adverse frecvente care afectează 1 din 10 persoane

Reacţii adverse mai puţin frecvente, care afectează mai puţin de 1 din 100 persoane

Reacţii adverse rare care afectează mai puţin de 1 din 1000 persoane

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau altui personal medical.

Cum se păstrează Mycomax INF
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi MYCOMAX INF după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului şi pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se ţine flacoanele în cutie, pentru a fi protejate de lumină. A nu se congela. Medicamentul trebuie utilizat imediat după prima deschidere a flaconului.

Din punct de vedere microbiologic, soluţiile diluate trebuie utilizate imediat. Dacă nu sunt utilizate imediat, perioada şi condiţiile de păstrare, anterioare administrării, sunt responsabilitatea utilizatorului şi, în mod normal, nu trebuie să fie mai mari de 24 de ore, la 2 până la 8° C, cu excepţia cazului în care s-a efectuat o diluare în condiţii controlate şi validate, aseptice.

Se va utiliza numai dacă soluţia este limpede şi nu prezintă particule vizibile. Nu utilizaţi dacă flaconul este deteriorat.

Flacoanele sunt numai pentru o singură utilizare. După ce au fost utilizate, flacoanele şi orice soluţie rămasă trebuie eliminate.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

Informaţii suplimentare
Ce conţine MYCOMAX INF

1 ml soluţie conţine fluconazol 2 mg

Un flacon a 50 ml MYCOMAX INF 2 mg/ml soluţie perfuzabilă conţine fluconazol 100 mg. Un flacon a 100 ml MYCOMAX INF 2 mg/ml soluţie perfuzabilă conţine fluconazol 200 mg. Un flacon a 200 ml MYCOMAX INF 2 mg/ml soluţie perfuzabilă conţine fluconazol 400 mg.

Cum arată MYCOMAX INF şi conţinutul ambalajului

MYCOMAX INF este o soluţie perfuzabilă (o soluţie pentru administrare direct în sânge).

Este o soluţie sterilă, limpede, incoloră, care conţine substanţele menţionate mai sus dizolvate în apă.

MYCOMAX INF este disponibil în

Cutie cu un flacon din sticlă incoloră cu 50 ml soluţie perfuzabilă, conţinând 100 mg fluconazol Cutie cu un flacon din sticlă incoloră cu 100 ml soluţie perfuzabilă, conţinând 200 mg fluconazol Cutie cu un flacon din sticlă incoloră cu 200 ml soluţie perfuzabilă , conţinând 400 mg fluconazol Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră a câte 50 ml soluţie perfuzabilă, conţinând 100 mg fluconazol Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră a câte 100 ml soluţie perfuzabilă, conţinând 200 mg fluconazol Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră a câte 200 ml soluţie perfuzabilă, conţinând 400 mg fluconazol

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Zentiva k.s.

U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, Praga 10, Republica Cehă

Producător

Zentiva k.s.

U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, Praga 10, Republica Cehă

Acest prospect a fost aprobat în Octombrie, 2012.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Acest medicament este pentru o singură utilizare. După utilizare, se va elimina flaconul şi orice cantitate de soluţie rămasă. Nu se reconectează flacoanele parţial utilizate.

înainte de administrare, medicamentul trebuie inspectat vizual, pentru observarea eventualelor particule şi modificări de culoare. Trebuie utilizate numai soluţiile care nu prezintă particule. Medicamentul nu se utilizează dacă flacoanele sunt deteriorate.

A nu se conecta flacoanele între ele. Acest mod de utilizare poate provoca embolie gazoasă, determinată de prezenţa aerului rezidual extras din primul flacon, înainte ca administrarea lichidului din cel de al doilea flacon să fie completă.

Soluţia trebuie administrată cu dispozitive sterile, folosind o tehnică aseptică. Dispozitivul de administrare trebuie să fie umplut cu soluţie, pentru a preveni intrarea aerului în sistem.

MYCOMAX INF 2 mg/ml trebuie administrat prin perfuzie intravenoasă, cu o viteză care să nu depăşească 10 ml/min.

MYCOMAX INF 2 mg/ml este compatibil cu următoarele soluţii:

In mod uzual, nu este necesară diluarea soluţiei perfuzabile MYCOMAX INF 2 mg/ml înainte de administrare. Dacă este necesar, MYCOMAX INF 2 mg/ml şi soluţiile menţionate mai sus trebuie administrate din flacoane separate. Cele două flacoane trebuie conectate folosind un dispozitiv de conexiune în „Y”. Cele două soluţii sunt amestecate într-o singură linie de perfuzie şi, în acest mod, se realizează administrarea. Metoda descrisă anterior este recomandată pentru a evita anumite efecte, cum este „efectul de depunere”, care se produce în cazul în care cele două soluţii ar fi fost amestecate într-un singur flacon de perfuzare, pe întreaga durată de administrare.

Spre Magazin

Sursa prospect: ANM

Nu luați niciun medicament sau supliment fără a consulta un medic specialist!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *