Oxaliplatin pharma resources concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Oxaliplatin pharma resources concentrat pentru soluţie perfuzabilă Prospect

Oxaliplatin Pharma Resources 5 mg/ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă
Ce este Oxaliplatin Pharma Resources şi pentru ce se utilizează.
Oxaliplatin Pharma Resources conţine substanţa activă oxaliplatină.

Oxaliplatin Pharma Resources este utilizat pentru tratamentul cancerului intestinului gros (tratamentul cancerului de colon stadiu III după rezecţia completă a tumorii primare, tratamentul cancerului colo-rectal metastazat). Oxaliplatin Pharma Resources este utilizat în asociere cu alte medicamente utilizate în tratamentul cancerului, denumite 5 fluorouracil şi acid folinic.

Oxaliplatin Pharma Resources este un antineoplazic, respectiv un medicament utilizat împotriva cancerului care conţine platină.

Înainte de a utiliza Oxaliplatin Pharma Resources
Nu utilizaţi Oxaliplatin Pharma Resources Aveţi grijă deosebită cu Oxaliplatin Pharma Resources Oxaliplatina poate cauza infertilitate ireversibilă. Prin urmare, pacienţii de sex masculin sunt sfătuiţi să nu conceapă copii în timpul tratamentului, precum şi pe o perioadă de până la 6 luni după tratament şi să ceară sfatul medicului în vederea conservării spermei înainte de începerea tratamentului. Pacienţii de sex masculin trebuie să folosească măsuri contraceptive în timpul tratamentului, precum şi 6 luni după tratament.

Utilizarea împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Nu este recomandat să rămâneţi gravidă în timpul tratamentului cu oxaliplatină şi trebuie să folosiţi o metodă sigură de contracepţie. Pacientele de sex feminin trebuie să folosească măsuri contraceptive în timpul tratamentului, precum şi 4 luni după tratament.

Dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, este foarte important să discutaţi acest aspect cu medicul dumneavoastră înainte de a vi se administra tratamentul.

Dacă rămâneţi gravidă în timpul tratamentului, trebuie să vă adresaţi de urgenţă medicului dumneavoastră.

Nu trebuie să alăptaţi pe perioada tratamentului cu Oxaliplatin Pharma Resources.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Tratamentul cu Oxaliplatin Pharma Resources prezintă risc crescut de ameţeli, greaţă şi vărsături, precum şi alte simptome neurologice care afectează mersul şi echilibrul. În cazul în care apar astfel de simptome, trebuie să evitaţi să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje. Dacă aveţi probleme de vedere în timpul tratamentului cu Oxaliplatin Pharma Resources, evitaţi să conduceţi, să folosiţi utilaje grele sau să întreprindeţi activităţi periculoase.

Cum se utilizează Oxaliplatin Pharma Resources
Oxaliplatin Pharma Resources poate fi administrat numai adulţilor.

Numai pentru o singură utilizare.

Doze

Dozele depind de suprafaţa corporală (calculată în m2), care se determină pe baza înălţimii şi greutăţii dumneavoastră. Totodată, dozele depind şi de rezultatul analizelor de sânge şi dacă aţi avut înainte reacţii adverse la Oxaliplatin Pharma Resources.

Doza obişnuită pentru adulţi, inclusiv pentru pacienţii în vârstă, este de 85 mg/m2 suprafaţă corporală.

Calea de administrare

Medicamentul vă este prescris de către un medic cu experienţă în tratamentul cancerului.

Veţi fi tratat(ă) de către un profesionist din domeniul sănătăţii care va pregăti doza necesară de Oxaliplatin Pharma Resources.

Oxaliplatin Pharma Resources se administrează prin injecţie lentă într-una din venele dumneavoastră (perfuzie intravenoasă) pe parcursul a 2 până la 6 ore.

Oxaliplatin Pharma Resources vi se va administra în acelaşi timp cu acidul folinic şi înainte de perfuzia cu 5 fluorouracil.

De obicei, perfuzia trebuie să vi se administreze la interval de 2 săptămâni.

Durata utilizării

Durata tratamentului va fi decisă de către medicul dumneavoastră care vă tratează.

Tratamentul dumneavoastră va dura maximum 6 luni, dacă este utilizat după rezecţia completă a tumorii dumneavoastră.

Dacă utilizaţi mai mult Oxaliplatin Pharma Resources decât trebuie

Având în vedere că acest medicament este administrat de către un profesionist din domeniul sănătăţi, este foarte puţin probabil să vi se administreze o doză prea mare sau prea mică. Cu toate acestea, informaţi-vă medicul dacă aveţi nelămuriri.

În caz de supradoză, e posibil ca reacţiile adverse să crească în intensitate. Medicul dumneavoastră vă poate administra tratament adecvat împotriva acestor reacţii adverse.

Dacă aveţi întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului.

Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Oxaliplatin Pharma Resources poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agraveazǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile descrise mai jos este definită cu ajutorul următoarei convenţii:

Foarte frecvente:

afectează mai mult de 1 din 10 utilizatori

Frecvente:

afectează 1 până la 10 utilizatori din 100

Mai puţin frecvente:

afectează1 până la 10 utilizatori din Rare:

afectează 1 până la 10 utilizatori Foarte rare:

afectează mai puţin de 1 utilizator din Cu frecvenţă necunoscută:

frecvenţa nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile

Vă rugăm să vă informaţi medicul de îndată ce manifestaţi una din următoarele reacţii adverse Reacţii adverse foarte frecvente

Reacţii adverse frecvente

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Reacţii adverse rare

Reacţii adverse foarte rare

Cu frecvenţă necunoscută

Cum se păstrează Oxaliplatin Pharma Resources
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Oxaliplatin Pharma Resources după data de expirare înscrisă pe cutie şi flacon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Înainte de amestecare, acest medicament trebuie păstrat în ambalajul său original pentru a fi protejat de lumină şi nu trebuie congelat.

Oxaliplatin Pharma Resources nu trebuie să intre în contact cu ochii sau pielea. Dacă apar scurgeri accidentale, anunţaţi-vă imediat medicul sau profesionistul din domeniul sănătăţii.

Acest medicament este numai pentru o singură utilizare. După terminarea perfuziei, Oxaliplatin Pharma Resources va fi eliminat cu grijă de către medic sau de către profesionistul din domeniul sănătăţii.

Informaţii suplimentare
Ce conţine Oxaliplatin Pharma Resources

– Substanţa activă este oxaliplatina. 1 ml de concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine oxaliplatină 5 mg.

Fiecare flacon de 10 ml concentrat conţine oxaliplatină 50 mg.

Fiecare flacon de 20 ml concentrat conţine oxaliplatină 100 mg.

Fiecare flacon de 40 ml concentrat conţine oxaliplatină 200 mg.

– Celălalt component este apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Oxaliplatin Pharma Resources şi conţinutul ambalajului

Oxaliplatin Pharma Resources este un concentrat limpede, incolor pentru soluţie perfuzabilă.

Mărimile de ambalaj

Ambalaje cu câte 1 flacon cu 10 ml, 20 ml sau 40 ml concentrat.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul:

Pharma Resources GmbH

HefeHof 26, Hameln

Germania

Fabricantul

Aqvida GmbH

Kaiser-Wilhelm-Straße 89, Hamburg,

Germania

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie ___________________________________________________________________________

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Instrucţiuni de manipulare pentru utilizare sigură

Similat altor substanţe cu potenţial toxic, soluţiile cu oxaliplatină trebuie preparate şi manevrate cu mare atenţie.

Manevrarea acestui medicament citotoxic de către profesionişti din domeniul sănătăţii necesită toate măsurile de siguranţă care asigură protecţie utilizatorului şi mediului înconjurător.

Soluţiile injectabile cu medicamente citotoxice trebuie preparate de către personal special instruit care cunoaşte medicamentul utilizat, în condiţii care garantează protejarea mediului înconjurător şi, mai ales, protejarea personalului implicat în conformitate cu procedurile standard ale spitalului. Acest lucru necesită alocarea unui spaţiu de lucru special destinat acestui scop, în care fumatul şi consumarea de alimente şi băuturi sunt interzise.

Personalul trebuie dotat cu materiale de manipulare adecvate, în special halate cu mâneci lungi, măşti de protecţie, bonete, ochelari de protecţie, mănuşi de unică folosinţă sterile, materiale de protecţie pentru zona de lucru, recipiente şi saci de colectare pentru deşeuri.

Excrementele şi conţinutul vărsăturilor trebuie manipulate cu atenţie.

Gravidele trebuie atenţionate să evite manipularea medicamentelor citotoxice.

Orice recipient deteriorat trebuie tratat cu aceeaşi precauţie şi considerat deşeu contaminat. Deşeurile contaminate trebuie incinerate în recipiente rigide etichetate corespunzător. Vezi mai jos pct. “Eliminarea deşeurilor”.

În cazul în care concentratul de oxaliplatină sau soluţia perfuzabilă intră în contact cu pielea, spălaţi-vă de îndată cu apă din abundenţă.

În cazul în care concentratul de oxaliplatină sau soluţia perfuzabilă intră în contact cu membranele mucoase, spălaţi-vă de îndată cu apă din abundenţă.

Prepararea pentru administrarea intravenoasă

Instrucţiuni privind utilizare în asociere cu acidul folinic (de exemplu cu folinat de calciu sau folinat disodic)

250 ml până la 500 ml soluţie de glucoză perfuzabilă (50 mg/ml) cu un conţinut de 85 mg/m2 de oxaliplatină este perfuzată intravenos simultan cu soluţie perfuzabilă cu acid folinic (acid folinic în glucoză 5%) cu ajutorul unei linii Y amplasate imediat înaintea locului de perfuzare.

Aceste două medicamente nu trebuie amestecate în aceeaşi pungă de soluţie perfuzabilă. Acidul folinic nu trebuie să conţină trometamol ca excipient şi trebuie diluat numai cu soluţie de glucoză izotonă 5%. Nu utilizaţi niciodată soluţii alcaline sau clorură de sodiu sau soluţii care conţin cloruri.

Instrucţiuni privind utilizarea în asociere cu 5-fluorouracil

Oxaliplatina trebuie administrată întotdeauna anterior fluoropirimidinelor – adică 5 fluorouracil.

După administrarea Oxaliplatin Pharma Resources, linia de perfuzie trebuie spălată înainte de administrarea perfuziei cu 5-fluorouracil.

Pentru informaţii suplimentare privind medicamentele care pot fi administrate concomitent cu oxaliplatina, consultaţi rezumatul caracteristicilor produsului al medicamentului corespunzător.

Soluţiile reconstituite care prezintă semne de precipitare nu trebuie utilizate, acestea necesitând a fi distruse în conformitate cu reglementările legale referitoare la eliminarea deşeurilor periculoase (vezi mai jos).

Utilizaţi doar solvenţii recomandaţi (vezi mai jos).

Trebuie utilizate doar soluţiile limpezi fără particule.

Prepararea soluţiei perfuzabile

Extrageţi volumul necesar de concentrat din flacon/flacoane, apoi diluaţi cu 250 ml până la 500 ml de soluţie de glucoză 5% (50 mg/ml) pentru a obţine o concentraţie de oxaliplatină cuprinsă între 0,2 mg/ml şi 0,7 mg/ml. Acesta este intervalul concentraţiilor pentru care a fost demonstrată stabilitatea fizico-chimică a oxaliplatinei,

Se administrează prin perfuzare intravenoasă.

După diluarea în soluţie de glucoză 5% (50 mg/ml), stabilitatea fizico-chimică înainte de utilizare a fost demonstrată pentru 48 de ore la o temperatură cuprinsă între 2 °C şi 8 °C şi pentru 24 de ore la o temperatură de +25 °C.

Din punct de vedere microbiologic, soluţia perfuzabilă trebuie utilizată imediat.

Dacă nu este utilizată imediat, timpii şi condiţiile de păstrare anterior utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului, iar soluţia trebuie refrigerată nu mai mult de 24 de ore, la 2°C – 8°C, dacă diluarea a avut loc în condiţii controlate şi aseptice validate.

A se inspecta vizual înainte de utilizare. Trebuie utilizate doar soluţiile limpezi fără particule.

Medicamentul este numai pentru o singură utilizare. Orice soluţie perfuzabilă neutilizată, trebuie eliminată (vezi punctul „Eliminarea deşeurilor” de mai jos).

Nu utilizaţi niciodată clorură de sodiu sau soluţii care conţin cloruri pentru diluare.

Compatibilitatea soluţiei perfuzabilă de xaliplatină a fost testată cu truse de administrare reprezentative pe bază de PVC.

Perfuzarea soluţiei

Administrarea oxaliplatinei nu necesită hidratare anterioară.

Oxaliplatina diluată în 250 ml până la 500 ml de soluţie de glucoză 5% (50 mg/ml) pentru a obţine o concentraţie de cel puţin 0,2 mg/ml trebuie perfuzată fie printr-o venă periferică sau printr-o linie venoasă centrală pe parcursul a 2 până la 6 ore. Când oxaliplatina este administrată în asociere cu 5 fluorouracil, perfuzia cu oxaliplatină trebuie să preceadă perfuzia cu 5 fluorouracil.

Oxaliplatina diluată în 250 ml până la 500 ml soluţie glucozată 5% pentru a obţine o concentraţie de cel puţin 0,20 mg/ml, trebuie perfuzată fie printr-o linie venoasă centrală, sau printr-o venă periferică, pe parcursul a 2 până la 6 ore. Când oxaliplatina este administrată în asociere cu 5-fluorouracil, perfuzia cu oxaliplatină trebuie să preceadă administrarea 5-fluorouracil (5-FU).

Eliminarea deşeurilor

Reziduurile de la medicament, precum şi toate materialele utilizate pentru diluare şi administrare trebuie distruse în conformitate cu procedurile standard ale spitalului pentru substanţe citotoxice şi cu reglementările locale în vigoare pentru eliminarea deşeurilor periculoase.

Spre Magazin

Sursa prospect: ANM

Nu luați niciun medicament sau supliment fără a consulta un medic specialist!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *